+                                                                            

Dviračių sporto varžybos „Kėdainių MTB 2021“

 

N U O S T A T A I

                                          

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Varžybos rengiamos siekiant populiarinti dviračių sportą Kėdainiuose ir Lietuvoje, kelti sportinį meistriškumą, propaguoti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą bei išaiškinti pajėgiausius dviračių kroso dalyvius.

 

VIETA IR LAIKAS

2021 m. spalio mėn. 23 d. nuo 11:00 val. Kėdainiuose, Aušros g. Nr.52+, Budrio g. Nr.34+. Koordinatės  - 499298, 6130388 (LKS).

 

VADOVAVIMAS

Varžybas organizuoja Kėdainių dviračių sporto klubas „VeloRatai“, talkina Kėdainių r. savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyrius, Kėdainių raj. seniūnija, Gvido Rūko firma „Tengris“. Varžybos dalinai finansuojamos iš Kėdainių rajono Savivaldybės sporto rėmimo programos.

DALYVIAI, AMŽIAUS GRUPĖS,  DISTANCIJOS

Amžiaus grupė

 

Gimimo metai

Ratų skaičius

Distancija

Jaunių grupė, vaikinai

VJ

2007 m - 2010 m

3 ratas

15 km

Jaunių grupė, merginos

MJ

2007 m - 2010 m

3 ratas

15 km

Jaunimo grupė, vaikinai

V18

2003 m - 2006 m

5 ratai

25 km

Jaunimo grupė, merginos

M18

2003 m - 2006 m

5 ratai

25 km

Vyrai

V19

1987 m - 2002 m.

6 ratai

30 km

Moterys

M19

1987 m - 2002 m.

6 ratai

30 km

Veteranai vyrai

V35

1972 m - 1986 m

6 ratai

30 km

Veteranės moterys

M35

1972 m - 1986 m

6 ratai

30 km

Vyr. veteranai vyrai

V50

1962 m - 1971 m

5 ratai

25 km

Vyr. veteranės moterys

M50

1962 m - 1971 m

3 ratai

15 km

Senjorai

V60

Iki 1961m ir vyresni

4 ratai

20 km

Senjorės

M60

Iki 1961m ir vyresnės

3 ratas

15 km

Laisvalaikio grupė (bendra vyrų ir moterų)

MEG

Amžius neribojamas

3 ratas

15km

Vaikų grupė

Vaikai

Gim. nuo 2011 m.g. ir jaunesni/-ės

 

~1-2km

Visų amžiaus grupių dalyviai (išskyrus vaikų) startuoja tuo pačiu metu iš bendro starto koridoriaus. Po jų startuoja laisvalaikio grupės (bendros vyrų ir moterų) dalyviai.  Visų varžybų metu visi dalyviai privalo dėvėti dviratininko apsauginius šalmus. Lietuvoje rengiamose varžybose dviratininkai negali dėvėti nacionalinės rinktinės marškinėlių. MTB dviračių varžybų nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal pasiektus rezultatus savo amžiaus  grupėse. Laisvalaikio grupės (bendros vyrų ir moterų) trys greičiausiai atvažiavę dalyviai apdovanojami organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais.

VARŽYBŲ PROGRAMA

2021-10-23 11:00 val. vaikų grupės startas.

2021-10-23 12:00 val. bendras visų dviračių kroso dalyvių startas.

Dalyvių papildoma registracija ir dalyvių numerių atsiėmimas 2021-10-23 iki 11:30 val. (vaikams iki 10:30) varžybų vietoje. 11:30 val. naujų dalyvių registracija stabdoma ir užsiregistruoti nebepavyks.

 

VARŽYBŲ DALYVIAI

Šiose varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai iš užsienio nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir tautybės. Už sveikatą ir kitas pasekmes iki renginio, po renginio ir renginio metu dalyviai atsako patys – tai patvirtindami savo parašu dalyvių starto registracijos kortelėse.

Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatorius neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

Visi dalyviai MTB dviračių varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti MTB dviračių varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.

Dviračių varžybose galima dalyvauti įvairių modifikacijų dviračiais.

Dalyviams draudžiama naudoti bet kokias motorines ar elektrinės pavaros transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, diskvalifikuojami.

Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

Varžybų dalyviams nukrypti nuo pažymėtos trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, diskvalifikuojami.

Dalyvis privalo elgtis sąžiningai ir netrukdyti kitiems varžybų dalyviams. Važiuoti dviračiu leidžiama dešine kelio puse, lenkimas turi būti vykdomas iš kairės pusės.

Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja starto-finišo teisėją apie pasitraukimą iš trasos, grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas DNF.

Pasiekus finišą būtina grąžinti laiko fiksavimo daviklį. Pametus laiko daviklį varžybų dalyvis privalo sumokėti 60 EUR dydžio baudą į varžybų organizatoriaus nurodytą sąskaitą

 

APDOVANOJIMAS

Atskirų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais (taurėmis). Laisvalaikio grupės (bendros vyrų ir moterų) trys greičiausiai atvažiavę dalyviai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais. Vaikų grupės visi dalyviai apdovanojami atitinkamais atminimo medaliais.

 

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS

MTB dviračių varžybas finansuoja organizatoriai, dalinai finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės Sporto rėmimo programa, rėmėjai. Dalyviai registracijos ir kitas išlaidas apmoka patys arba jas padengia komandiruojančios organizacijos.

 

REGISTRACIJA

 Išankstinė varžybų dalyvių registracija vyksta  internete adresu https://dbsportas.lt/lt/varz/2021155

Dalyvių registracijos mokesčiai:

Vaikams iki 10m. starto mokesčio nėra, dalyvavimas nemokamas.

Užsiregistravus iki 2021-10-20  24:00 val. dalyvio starto mokestis  - 12 EUR

Registruojantis 2021-10-23 (varžybų dieną, varžybų vietoje) iki 11:30 val. dalyvio mokestis - 20 Eur

Starto mokesčiai mokami internetu, per mokejimai.lt sistemą (bet kuriuo iš siūlomų bankų ar kitų finansinių įstaigų)  į Ištvermės sporto centro „Erdvė“ atsiskaitomąją sąskaitą, arba  į ISC “ERDVĖ” sąskaitą AB SEB banke. Sąskaitos Nr. LT937044060005898740, Įmonės kodas 300648911. Pavedime būtina nurodyti dalyvio už kurį mokama pavardę ir vardą.

Asmuo laikomas visateisiu varžybų dalyviu tik gavus apmokėjimą už atitinkamą registraciją.

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema.

Visi dalyviai, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, turi pritvirtinti laiko fiksavimo daviklius, kurių dėka nustatomas trasos įveikimo laikas. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.

Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami starto - finišo vietoje. Galutiniai lenktynių rezultatai skelbiami https://dbsportas.lt/lt/varz/2021155

Kiekvienos dviračių kroso dalyvių grupės prizininkai nustatomi pagal greičiausiai įveiktą trasos laiką.

Pasiekus finišą būtina grąžinti numerį ir laiko fiksavimo daviklį.

 

INFORMACIJA

                      Varžybų dalyviai privalo laikytis varžybų metu galiojančių vyriausybės nutarimų bei valstybės operacijų valdymo centro sprendimų dėl COVID-19 pandemijos valdymo.

 Organizaciniais klausimai kreiptis – tel./mob. 8 698 13097; 8 682 32526 e-paštas: mindaugas.ziupsnys@gmail.com;  gediminas.misius@kedainiai.lt 

 

 

 

TVIRTINU:

DSK „Veloratai“  valdybos pirmininkas    

Mindaugas Žiupsnys