2021 m. TRADICINIS BĖGIMAS BALSIŲ GATVĖMIS

                              NUOSTATAI

 

BENDROJI DALIS

Asociacija „Balsių bendruomenė“ rengia Tradicinį bėgimą Balsių gatvėmis, kurio tikslas  skatinti įvairaus amžiaus žmones praleisti aktyvų laisvalaikį gamtoje, skatinti jaunimą domėtis sportu.

1.      Varžybos vyks 2021 m. rugsėjo 25 d.

Startas 11:00 val. bendras visoms grupėms (jeigu nebus kitokių COVID reikalavimų).

2.      Varžybų centras – Balsių Mitologinio parko šiauriniame kampe.

3.      Varžybų trasa 3300 m. Beveik visa trasa eina Balsių gatvėmis. Ji baigiasi paskutiniais šimtais  metrų Balsių mitologiniame parke. Automobilių judėjimas gatvėse bus ribojamas.

4.      Numerių ir laiko fiksavimo daviklių (čipų) išdavimas vykdomas varžybų dieną nuo 9:00 iki 10:30 varžybų centre.

5.      Po bėgimo numeriai su čipais grąžinami.

6.      Varžybos nemokamos.

 

COVID REIKALAVIMAI

Norint dalyvauti renginyje Galimybių paso turėjimas nebūtinas. Varžybų metu galioja reikalavimai, taikomi renginiams uždarose erdvėse be Galimybių paso. Rekomenduojama dėvėti veido apsaugos priemones, jei nėra išlaikomas 2 m atstumas (ypač prie sekretoriato ir finišoprieigose). Draudžiama atvykti į varžybas, jeigu sergate arba jaučiate vieną ar kelis Covid-19 ligos simptomus. Daugiau informacijos apie simptomus: https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-simptomai

 

DALYVIAI

1.      Bėgime gali dalyvauti visi Balsių gyventojai ir svečiai, užsirėgistravę tinklapyje https://dbsportas.lt/lt/varz/2021118

Registracija baigiasi rugsėjo 23 d. (ketvirtadienio) vakare 23:59 val.

Asmenys, dėl įvairių priežasčių negalėję užsiregistruoti internetu, bus registruojami varžybų vietoje nuo 9:00 iki 10:00 val. Iš anksto neužsiregistravę ir po 10 val. atėję asmenys bėgime galės dalyvauti savarankiškai. Jų laikas nebus fiksuojamas.

Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos  sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.

2.      Kiekvienas bėgimo dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo nauditi rinkodaros tikslais.

3.      Renginio dalyviai klasifikuojami į grupes pagal amžių:

Dalyvio amžius                                                Dalyvio grupė

Mergaitės 2006 m. g. ir jaunesnės              MER

Merginos 2005 – 2003 m. g.                        MJ

Moterys 2002 – 1987 m. g.                          MOT

Veteranės 1986 m. g. ir vyresnės MVET

Berniukai 2006 m. g. ir jaunesni                  BER

Vaikinai 2005 – 2003 m. g.                           BJ

Vyrai 2002 – 1987 m. g.                                VYR

Veteranai 1986 ir vyresni                              VVET

4.      Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, gad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo bėgime ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

NUGALĖTOJO NUSTATYMAS

1.      Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema.

2.      Laiko matavimo čipas tvirtinamas ant dalyvio numerio.

3.      Dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.

4.      Kiekvienos grupės prizininkai nustatomi pagal greičiausiai įveiktą trasos laiką.

APDOVANOJIMAI

Visi bėgimo dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.

Kiekvienos grupės I –III vietų laimėtojai apdovanojami prizais, kuriuos įsteigia renginio rėmėjai.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1.      Registruotis į varžybas galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2.      Kiekvienas dalyvis varžybose  privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio  (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

3.      Dalyviams griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, paspirtukus, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

4.      Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

5.      Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties negali pabaigti distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina numerį ir laiko fiksavimo daviklį. Finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

6.      Bėgimo rezultatai bus paskelbti tinklapyje https://dbsportas.lt/lt/varz/2021118

KONTAKTAI

Vyr. teisėja Valerija Daukšienė, 8 647 88409, valerija.dauksiene@gmail.com